Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

     Medyczne Studium Zawodowe

     Medyczna Szkoła Policealna

    

ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax 33 874 43 81, kom.: 697 818 718
 
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej

Zapraszamy do naszych szkół

 

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie  lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 2 fotografie
  • wpłacenie wpisowego

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

ul. Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax 33 874 43 81, kom.: 697 818 718
 
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl

Szkoła posiadająca uprawnienia szkoły publicznej

Zapraszamy do naszych szkół

 

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjalnej/zasadniczej zawodowej/branżowej szkoły I stopnia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • zaświadczenie lekarskie 
  • 2 fotografie
  • wpłacenie wpisowego