- Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (1 rok)

 Zapisz się

Kwalifikacja zawodowa

MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej to zawód, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Nauczysz się:

• kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
• przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
• przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji
• prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Będziesz mógł podjąć pracę w:

• publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
• zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych
• prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych

 Zapisz się