Partnerzy Szkoły

Szkoła współpracuje z następującymi placówkami medycznymi:

Współpraca ta rozwija się już od kilku lat i daje możliwości odbywania praktyk zawodowych przez słuchaczy naszej szkoły w powyższych placówkach. Słuchacze kierunków technik masażysta i opiekun medyczny nabywają praktyczne umiejętności zawodowe ucząc się od wykwalifikowanej kadry partnerskich szpitali. Utrzymujący się wysoki poziom zadowolenia naszych słuchaczy świadczy o efektywności i wysokiej  jakości kształcenia.