o szkole

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach istnieje od 2002 roku. Szkoła kształci w następujących zawodach medycznych:  technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej oraz terapeuta zajęciowy w systemie dziennym i zaocznym. Od 2016r. kształcimy w nowych specjalnościach: florysta, technik ochrony fizycznej i mienia. Obecnie na wszytskich kierunkach kształci się około 70 osób. Szkoła mieści się w centrum miasta Sucha Beskidzka na ulicy Rynek 16 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Sucha Beskidzka (za karczmą Rzym).

Sale lekcyjne i pracownie zawodowe wyposażone są całkowicie przez naszą szkołę w nowoczesną pracownie komputerową, pracownię technologii postaci leków, pracownię sterylizacji medycznej oraz pracownię masażu. W pracowniach odbywa się kształcenie praktyczne zawodowe. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na kształcenie praktyczne i współpracę z pracodawcami.  Naszym celem jest dobre przygotowanie słuchaczy do zewnętrzego egzaminu. Za wyniki w nauce najlepszym słuchaczom przyznawane są stypendia.

Kadrę pedagogiczną stanowi 25 nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem, posiadający stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez studia podyplomowe, udział w szkoleniach itp. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjntym organizującym egzaminy zewnętrzne we współpracy z OKE.

Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla słuchaczy w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy a dla najlepszych stypendia.