Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ

 

- rekrutacja na na rok szkolny 2021/2022

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka ul. Rynek 16

tel./fax.: 33/ 874 43 81, 697 818 718

www.szkoly.sucha.zdz.pl

e-mail: suchab@zdz.katowice.pl

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

OFERTA EDUKACYJNA w systemie stacjonarnym i zaocznym

 

                       Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna

                                                                  - Technik farmaceutyczny

                                                          

Nauczysz się:
- przyrządzania wszystkich form leków recepturowych, niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
- przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania);
- wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom;
- współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratorium oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego, zamawiania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego,
- użytkowania urządzeń i wyposażenia placówek farmaceutycznych,
- gospodarowania środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.Będziesz mógł podjąć pracę w:
- aptekach (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punktach aptecznych,
- sklepach zielarsko-medycznych, drogeryjnych i ze sprzętem medycznym,
- hurtowniach farmaceutycznych,
- zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego,
- laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- laboratoriach naukowo-badawczych i toksykologicznych.

 

Kwalifikacja zawodowa: MED.09.Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz  prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami  dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

 

                                          Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 

- Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:
- świadczyć usługi w zakresie masażu,

- wykonywać masaż medyczny,

- wykonywać masaż sportowy,

- wykonywać masaż kosmetyczny i profilaktyczny.

Kwalifikacja zawodowa: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

 

- Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:
-  świadczyć usługi w zakresie terapii zajęciowej,

- nawiazywać kontakty interpersonalne,

- rozpoznawać i diagnozować potrzeby  bio-psych-społeczne podopiecznego

- planować indywidualną i grupową terapię zajęciową,

- prowadzić  terapie zajęciowe różnymi metodami i technikami,

- prowadzić dokumentację.

 

Kwalifikacja zawodowa: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

- Opiekun medyczny

Nauka trwa 1,5 roku

Nauczysz się:
-rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby
-pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych oraz w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
-aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej
-zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,
-wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
-asystowania pielęgniarce podczas wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich oraz współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
-użytkowania oraz konserwacji urządzeń, przyborów oraz narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,                                                                                       
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych oraz wykonywania.

      Opiekunowie medyczni uzyskają także kompetencje do pobierania krwi, prowadzenia ćwiczeń fizjoterapeutycznych metodą Hoppe oraz podawania dwóch rodzajów leków drogą iniekcji podskórnej.

Kwalifikacja zawodowa: MED.14 Świadczenie usług medyczno- pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

-Technik sterylizacji medycznej - PONOWNIE W OFERCIE

Technik sterylizacji medycznej to zawód, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Nauczysz się:

• kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
• przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
• przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji
• prowadzić dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Będziesz mógł podjąć pracę w:

• publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
• zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych
• prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych

 

Kwalifikacja zawodowa: MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa:

  • 4 lata (8 semestrów) - dotyczy absolwentów gimnazjum bądź dawnej szkoły podstawowej.
  • 3 lata (6 semestry) - dotyczy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego powstaje możłiwość  pójścia na  studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 

 Zapraszamy

Pliki do pobrania