- Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - symbol zawodu 325 907

Zapisz się

Kwalifikacja zawodowa:

 • MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Tearpeuta zajęciowy to zawód, który prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych. Nauka trwa 2 lata.

Nauczysz się:

 • ocenić sytuację zdrowotną oraz społeczną podopiecznego
 • prowadzić treningi umiejętności społecznych, zajęcia z wykorzystaniem wszelakich technik z zakresu plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii
 • opracowywać grupowe i indywidualne programy terapii dostosowanej do potrzeb, zainteresowań czy stanu zdrowia pacjenta
 • poprowadzić zajęcia terapeutyczne w taki sposób, aby pomogły one pacjentom poprawić ich sprawność ruchową, siłę mięśni oraz kondycję psychofizyczną
 • łączyć działania leczniczo-rehabilitacyjne z działaniami terapeutycznymi

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • warsztatach terapii zajęciowej
 • hospicjach
 • szpitalach
 • środowisku domowym podopiecznego
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • fundacjach i stowarzyszeniach działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • sanatoriach
 • szkołach specjalnych, żłobkach i przedszkolach integracyjnych 

 Zapisz się