+ Technik Farmaceutyczny

 Zapisz się

Kwalifikacja zawodowa:

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz  prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami  dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Technik farmaceutyczny to odpowiedzialny zawód, który może wykonywać osoba posiadająca gruntowną wiedzę i umiejętności. Dokładność, odpowiedzialność – to tylko niektóre cechy, które winny cechować przyszłego pracownika w zawodzie farmaceuty. Nauka trwa  2,5 roku.

Nauczysz się:

  • przyrządzania wszystkich form leków recepturowych, niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
  • przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania);
  • wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom;
  • współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratorium oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego, zamawiania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego,
  • użytkowania urządzeń i wyposażenia placówek farmaceutycznych,
  • gospodarowania środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Będziesz mógł podjąć pracę w: