+ Technik Farmaceutyczny

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - symbol zawodu 321 301.

 Zapisz się

Kwalifikacja zawodowa:

MED.09.Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz  prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego  przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami  dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa.

Technik farmaceutyczny to odpowiedzialny zawód, który może wykonywać osoba posiadająca gruntowną wiedzę i umiejętności. Dokładność, odpowiedzialność – to tylko niektóre cechy, które winny cechować przyszłego pracownika w zawodzie farmaceuty. Nauka trwa  2,5 roku.

Nauczysz się:

 • przyrządzania wszystkich form leków recepturowych, niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
 • przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania);
 • wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom;
 • współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratorium oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego, zamawiania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego,
 • użytkowania urządzeń i wyposażenia placówek farmaceutycznych,
 • gospodarowania środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Będziesz mógł podjąć pracę w:

 • aptekach (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punktach aptecznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych, drogeryjnych i ze sprzętem medycznym,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach naukowo-badawczych i toksykologicznych.