Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik administracji, florysta, technik bhp oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Prowadzimy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- KKZ w zawodzie opiekun medyczny.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie, wykwalifikowana kadrę wykładowców.

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 16 , 34-200 Sucha Beskidzka

Aktualności Zobacz wszystkie »

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

14.02.2020

Opiekun Medyczny- rozpoczęcie 07.02.2020r.

3.01.2020

Opiekun Medyczny- rekrutacja na luty 2020

13.12.2019

Technik farmaceutyczny- zdobądź zawód w naszej szkole

7.08.2019

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- wrzesień 2019

5.08.2019

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- KKZ- rekrutacja na wrzesień 2020/2021

3.08.2019