Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik administracji, florysta, technik bhp oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Prowadzimy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- KKZ w zawodzie opiekun medyczny.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie, wykwalifikowana kadrę wykładowców.

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 16 , 34-200 Sucha Beskidzka

Aktualności Zobacz wszystkie »

Wolne miejsca na kierunku Technik farmaceutyczny

24.09.2020

Technik farmaceutyczny -rozpoczynamy

16.09.2020

Regulamin Wewnętrzny finkcjonowania Zespołu Szkół w Suchej Beskidzkiej

7.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

7.09.2020

Wolne miejsca na kierunkach w szkole policealnej oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

20.08.2020

Florysta- rekrutacja trwa

13.08.2020