Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, florysta, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bhp oraz kształcenie ogólne. Prowadzimy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- KKZ w wyżej wymienionych specjalnościach.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 16 , 34-200 Sucha Beskidzka

Aktualności Zobacz wszystkie »

OPIEKUN MEDYCZNY- rekrutacja na luty 2019r.

9.01.2019

Kształcimy Zawodowo- Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

5.10.2018

SZKOŁY POLICEALNE- SUCHA BESKIDZKA UL. RYNEK 16

26.09.2018

Wolne miejsca na kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

31.08.2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

30.08.2018

FLORYSTA- przedłużona rekrutacja

10.08.2018