Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca, florysta, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bhp oraz kształcenie ogólne. Prowadzimy również Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- KKZ w wyżej wymienionych specjalnościach.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Rynek 16 , 34-200 Sucha Beskidzka

Aktualności Zobacz wszystkie »

Technik administracji- nowy kierunek w naszej ofercie

13.03.2019

Technik farmaceutyczny- ponownie w ofercie kształcenia

12.03.2019

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe- KKZ- rekrutacja na wrzesień 2019/2020

11.03.2019

Florysta- rekrutacja rozpoczęta

11.03.2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020- zapraszamy

5.03.2019

Uczniowie szkół ZDZ mówią stop mowie nienawiści!

1.03.2019