- Technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ (1 rok) - to zawód,którego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Nauczysz się:
• kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
• przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
• przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji
• prowadzić dokumentacje mycia, dezynfekcji i sterylizacji

Będziesz mógł podjąć pracę w:
• publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
• zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych
• prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych

Kwalifikacja zawodowa: Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

 Zapisz się