Rekrutacja

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH

 

- rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

34-200 Sucha Beskidzka ul. Rynek 16

tel./fax.: 33/ 874 43 81, 697 818 718

www.szkoly.sucha.zdz.pl

e-mail: suchab@zdz.katowice.pl

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

 

OFERTA EDUKACYJNA w systemie stacjonarnym i zaocznym

 

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 

- Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:
- świadczyć usługi w zakresie masażu,

- wykonywać masaż medyczny,

- wykonywać masaż sportowy,

- wykonywać masaż kosmetyczny i profilaktyczny.

Kwalifikacja zawodowa: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu

 

- Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:
-  świadczyć usługi w zakresie terapii zajęciowej,

- nawiazywać kontakty interpersonalne,

- rozpoznawać i diagnozować potrzeby  bio-psych-społeczne podopiecznego

- planować indywidualną i grupową terapię zajęciową,

- prowadzić  terapie zajęciowe różnymi metodami i technikami,

- prowadzić dokumentację.

 

Kwalifikacja zawodowa: MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

 

- Technik sterylizacji medycznej

Nauka trwa 1 rok

Nauczysz się:
 -kwalifikować sprzęt i wyroby medyczne do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
-przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
-przeprowadzać kontrolę procesów dekontaminacji,
-prowadzić dokumentacje mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Kwalifikacja zawodowa: MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

 

- Opiekun medyczny

Nauka trwa 1 rok

Nauczysz się:
-rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby
-pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych oraz w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
-aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej
-zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,
-wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
-asystowania pielęgniarce podczas wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich oraz współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
-użytkowania oraz konserwacji urządzeń, przyborów oraz narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Kwalifikacja zawodowa: MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 

- Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 2 lata

 Nauczysz się:

-wychowania dziecka,

-pielęgnowania dziecka,

-wychowania technicznego i plastycznego,

-zabaw stymulujących,

-pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Kwalifikacja: MS.11  Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

 

 

Policealne Studium Zawodowe

- Florysta

Nauka trwa 1 rok

Nauczysz się:
- wykonywania  kompozycji florystycznych,

-projektowania kompozycji i dekoracji roślinnych,

- wykonywania i sprzedaży wyrobów florystycznych,

- przechowywania oraz transportowania materiałów i wyrobów florystycznych.

 

Kwalifikacja zawodowa: RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

 

- Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:
-rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
-pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
-pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
-aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej,
-zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
-zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
-wykonywać zabiegi higieniczne,
-współdziałać z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
-asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
-użytkować urządzenia, przybory oraz narzędzia do wykonywania zabiegów higienicznych,
-konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Kwalifikacja zawodowa: MS.06. Świdczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

 

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:

- konwojowania

- samoobrony i technik interwencyjnych

- BHP z elementami pierwszej pomocy

- zabezpieczania imprez masowych

- sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną

 

Kwalifikacja zawodowa: MS.03.Ochrona osób i mienia

 

Technik  BHP

Nauka trwa 1,5 roku

 Nauczysz się:

- zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy,

- monitorowania przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

- doskonalenia ergonomicznych warunków pracy,

- oceniać ryzyko zawodowe,

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

- organizować i prowadzić szkolenia oraz świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Kwalifikacja zawodowa: MS.12  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

                                                              Technik usług kosmetycznych

                                                                   Nauka trwa 2 lata

Nauczysz się:

- przeprowadzania diagnozy kosmetycznej

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających

- udzielania porad kosmetycznych

-organizaowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Kwalifikacja AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, AU.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

                                                                  Technik administracji

                                                                     Nauka trwa 2 lata

 Nauczysz się:

- przygotowywać dokumenty na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

- prowadzić postępowanie administracyjne

- sporzadzać analizy i sprawozdania dotyczące finansów samorządowych

 

Kwalifikacja: AU.68.Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa 3 lata

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego powstaje możłiwość  pójścia na  studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

Do naszego Liceum przyjmujemy osoby z wykształceniem:

- podstawowym,

- gimnazjalnym,

- zawodowym.

 

Szkoła realizuje również KKZ

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  

Kształcimy w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY, który trwa 9 MIESIĘCY w systemie zaocznym (piątek po godzinie 15:15 oraz w sobotę od godziny 8:00).

Kto może ubiegać się o przyjęcie? KAŻDY! Wystarczy wykształcenie:- podstawowe- gimnazjalne- zawodowe- średnie.

Nauczysz się:
-rozpoznawania i rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych i opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby
-pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych oraz w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
-aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększenia samodzielności życiowej
-zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz higienicznych warunków otoczenia,
-wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
-asystowania pielęgniarce podczas wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich oraz współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
-użytkowania oraz konserwacji urządzeń, przyborów oraz narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

 

- rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

*** Już we wrześniu uruchamiamy KKZ- Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy OPIEKUN  MEDYCZNY dla osó, które ukończyły 18 rok życia i nie posiadają wykształcenia średniego. Przyjmujemy osoby z wykształceniem podstawowym jak i zawodowym - są jeszcze wolne miejsca, zapraszamy do zapisania się.***

 Zapraszamy

Pliki do pobrania