Uprawnienia/Certyfikaty dla uczniów

Szkoła plus Kierunek kształcenia

Klasa     

Nazwa                    proponowanego kursu

Wykaz umiejętności   i   uprawnień uzyskanych przez ucznia

Zniżka     za kurs

Wszystkie typy szkół

 

 

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Zaświadczenie

specjalna zniżka dla uczniów

 

Wszystkie typy szkół

 

 

 

Kurs obsługi kas fiskalnych

specjalna zniżka dla uczniów

Medyczne Studium Zawodowe -Technik masażysta

 

II

Kurs kosmetyczny

zaświadczenie

specjalna zniżka dla uczniów

Medyczne Studium Zawodowe - Terapeuta zajęciowy,

LO dla Dorosłych

 

 

II

 

Kurs florystyczny

zaświadczenie

specjalna zniżka dla uczniów

Medyczne Studium Zawodowe – Opiekun medyczny

 

I

Kurs masażu

zaświadczenie

specjalna zniżka dla uczniów

Medyczne Studium Zawodowe – Opiekun medyczny

 

I

Kurs florystyczny

zaświadczenie

specjalna zniżka dla uczniów