Wykaz szkół i kierunków kształcenia - sucha

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Szkoła Policealna

Florysta

50 zł

100 zł

Zapisz się

Opiekun w domu pomocy społecznej

50 zł

50 zł

Technik BHP

50 zł

50 zł

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

50 zł

50 zł

Medyczne Studium Zawodowe

Opiekun medyczny

50 zł

100 zł

Zapisz się

Technik farmaceutyczny

50 zł

150 zł

Technik masażysta

50 zł

100 zł

Technik sterylizacji medycznej

50 zł

100 zł

Terapeuta zajęciowy

50 zł

100 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

140 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)

50 zł

100 zł

Zapisz się