Wykaz szkół i kierunków kształcenia - sucha

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Szkoła Policealna

Florysta

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik administracji

50 zł

150 zł

Medyczne Studium Zawodowe

Opiekun medyczny

50 zł

150 zł

Zapisz się

Technik Farmaceutyczny

50 zł

280 zł

Technik masażysta

50 zł

150 zł

Terapeuta zajęciowy

50 zł

150 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

180 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04.)

50 zł

150 zł

Zapisz się