Terapeuta zajęciowy - zawód z przyszłością

14.05.2020

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY(2 lata) - to zawód,który prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

Nauczysz się:
-ocenić sytuację zdrowotną oraz społeczną podopiecznego
-prowadzić treningi umiejętności społecznych, zajęcia z wykorzystaniem wszelakich technik z zakresu plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii
-opracowywać grupowe i indywidualne programy terapii dostosowanej do potrzeb, zainteresowań czy stanu zdrowia pacjenta
-poprowadzić zajęcia terapeutyczne w taki sposób, aby pomogły one pacjentom poprawić ich sprawność ruchową, siłę mięśni oraz kondycję psychofizyczną
-łączyć działania leczniczo-rehabilitacyjne z działaniami terapeutycznymi

Będziesz mógł podjąć prace w:
-warsztatach terapii zajęciowej
-hospicjach
-szpitalach
-środowisku domowym podopiecznego
-zakładach opiekuńczo-leczniczych
-fundacjach i stowarzyszeniach działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
-domach pomocy społecznej
-klubach seniora
-sanatoriach
-szkołach specjalnych, żłobkach i przedszkolach integracyjnych