Terapeuta zajęciowy - trwa nabór

30.07.2021

Terapeutą zajęciowym  może zostać każda osoba, która posiada wykształcenie średnie.Może to być także osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalizacji terapia zajęciowa.

Nauka w nszej szkole trwa 2 lata, 4 semestry.

Terapeuta uczy czynności dnia codziennego, to osoba która umie dobierać pracę do możliwości podopiecznego. Promuje zdrowy styl życia. To również osoba, która umie współpracować z innymi, kieruje działaniami terapeutycznymi na wielu płaszczyznach. Terapeuta zajęciowy powinien stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Miejsca gdzie może pracować terapeuta zajęciowy

 • sanatoria,
 • oddziały szpitalne w tym np.: dziecięcy, rehabilitacyjny,
 • domy pomocy społecznej,
 • domy opieki,
 • rodzinne domy pomocy,
 • kluby seniora,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • hospicja,
 • szpitale,
 • szkoły specjalne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • przedszkola i szkoły integracyjne,
 • zakłady opiekuńcze,
 • prywatnie w miejscu zamieszkania podopiecznego,
 • prowadząc własną działalność. 

                                Zapraszamy