Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Zapisz się 

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć i ukończył 18 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Nauka trwa:

  • 4 lata (8 semestrów) - dotyczy absolwentów gimnazjum bądź dawnej szkoły podstawowej.
  • 3 lata (6 semestry) - dotyczy absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym /piątek i sobota/.

Czesne miesięczne 180 zł 

 

Zapisz się