Zmiany w kształceniu Opiekuna Medycznego od września 2021 roku

29.12.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje  zmiany w kształceniu opiekunów medycznych które polegać mają na:

-wydłużeniu okresu nauki do 2 lat

-zmianie formy kształcenia z  zaocznej na dzienną

- odstąpienia od kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Co to oznacza?

Kształcenie będzie dłuższe o 1 rok ( obecnie trwa  1 rok czyli 2 semestry)

Może nie być formy zaocznej ( weekendy  co 2 tygodnie),  zajęcia będą prowadzone co tydzień przez 5 dni w tygodniu ( f.dzienna) lub 3x w tygodniu ( forma stacjonarna)

Brak możliwości kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla osób, które nie mają wykształcenia średniego.

Zmiany wejdą w życie od 1 września 2021r.

Ostatnia szansa na zdobycie zawodu  w jeden rok.

Prowadzimy rekrutację na kierunek Opiekuna Medycznego jeszcze na starych  zasadach, który zostanie uruchomiony od lutego 2021r.

Zapraszamy zarówno do:

- szkoły policealnej ( po szkole średniej)

 - na kwalifikacyjny  kurs zawodowy (po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej zawodowej)

Kształcenie  prowadzone będzie w formie zaocznej – 2 semestry ( 1 rok)

Podanie do pobrania  ze strony: http://www.szkoly.sucha.zdz.pl/podanie-do-szkoly