Wolne miejsca na kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

11.01.2019

Zapraszamy do naszej szkoły policealnej- nie wymagamy matury- są jeszcze wolne miejsca- przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2018/2019

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY(2 lata) - to zawód,który prowadzi różnorakie formy       i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych.

Terapia  zajęciowa- leczenie pracą, ergoterapia, wykorzystuje różne formy pracy: arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia (taniec), kinezyterapia (ruch, ćwiczenia), jest jedną z form leczenia usprawniającego.

Po ukończeniu naszej szkoły będziesz mógł podjąć pracę w:
-warsztatach terapii zajęciowej,
-hospicjach,
-szpitalach,
-środowisku domowym podopiecznego,
-zakładach opiekuńczo-leczniczych,
-fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
-domach pomocy społecznej,
-klubach seniora,
-sanatoriach,
-szkołach specjalnych, żłobkach i przedszkolach integracyjnych.

Zapraszamy.