Technik ochrony fizycznej osób i mienia

15.03.2016

                   TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

 

Cykl kształcenia: 2 lata ( 4 semestry)

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu: w piątki od 15:15 i soboty od 8:00. Niedziele WOLNE!

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

W czasie nauki organizowane są przez szkołę atrakcyjne praktyki zawodowe! 

 

Wyształcenie: szkoła średnia

Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkoły średniej ( Liceum, Technikum).

 

Charakterystyka zawodu:

Technik ochrony fizycznej osób i mienia to osoba przygotowana do ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, ochrony obszarów, obiektów, urządzeń podlegającej obowiązkowej ochronie, ochronie wartości pieniężnych oraz zabezpieczania imprez masowych. Nauczysz się m.in:

 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • technik samoobrony,
 • strzelectwa,
 • organizacji pracy małych zespołów,
 • stosować przepisy prawa adekwatnie do sytuacji,
 • posługiwania się bronią palną,
 • udzielania pomocy przedlekarskiej.

 

Jakie czekają Cię perspektywy zawodowe?

Będziesz mógł pracować w:

 • wewnętrznych służbach ochrony powołanych do ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie – m. in.: zakładach produkcji specjalnej, kopalniach, portach morskich i lotniczych, bankach, elektrowniach i ciepłowniach, muzeach, archiwach państwowych,
 •  specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych świadczących usługi ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie m. in.: ochrony obiektów, ochrony imprez masowych, konwojowania wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych, ochrony osób,
 • służbach ochrony tj. Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei, Straż Pocztowa itp.

 

 

REKRUTACJA:

Osoba zainteresowana nauką na kierunku Technik ochrony fizycznej osób i mienia, słada w sekretariacie nastęujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • podanie o przyjęcie do szkoły ( załącznik nr 1),
 • 2 fotografie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),
 • wpisowe 50 zł.

 

 

Więcej informacji w sekretariacie Szkoły w Suchej Beskidzkiej, ul. Rynek 16 lub pod numerem telefonu 33 874 43 81

 

                                                      

 

 

 

 

Pliki do pobrania