Technik farmaceutyczny- zdobądź zawód w naszej szkole

7.08.2019

TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2,5 roku) - to odpowiedzialny zawód, który może wykonywać osoba posiadająca gruntowną wiedzę i umiejętności. Dokładność, odpowiedzialność – to tylko niektóre cechy, które winny cechować przyszłego pracownika w zawodzie farmaceuty.

Nauczysz się:
- przyrządzania wszystkich form leków recepturowych
- przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania);
- wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom;
- współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratorium oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- użytkowania urządzeń i wyposażenia placówek farmaceutycznych,
- gospodarowania środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.

Będziesz mógł podjąć pracę w:
- aptekach (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punktach aptecznych,
- sklepach zielarsko-medycznych, drogeryjnych i ze sprzętem medycznym,
- hurtowniach farmaceutycznych,
- zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego,
- laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- laboratoriach naukowo-badawczych i toksykologicznych.

 

Zapraszamy