- Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY(1,5 roku)- kontroluje przestrzeganie przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bhp, ustala okoliczności wypadków i przyczyny chorób zawodowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie bhp.

Nauczysz się:

- zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy,

- monitorowania przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,

- doskonalenia ergonomicznych warunków pracy,

- oceniać ryzyko zawodowe,

- ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

- organizować i prowadzić szkolenia oraz świadczenia usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Będziesz mógł podjąć pracę w:

- małych i średnich przedsiębiorstwach jako pracownik ds. BHP,

- firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP,

- w  ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Kwalifikacja zawodowa: Z.13  Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodowe. Po zdanym egzaminie słuchacz uzyskuje kwalifikacje zawodowe potwierdzone państwowym dyplomem.