SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

6.08.2018

TECHNIK  ADMINISTRACJI (2 lata)- zajmuje się pracami związanymi                    z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej   i przedsiębiorstwach. Odpowiada również za planowanie  i organizowanie konferencji, narad   i zebrań oraz sporządzanie z nich sprawozdań.

Nauczysz się:

- przygotowywać dokumenty  na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego,

- prowadzić postępowanie administracyjne,

- sporządzać analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych.

 

Pracę znajdziesz w:

-administracji państwowej lub samorządowej,

-jednostkach samorządu terytorialnego,

- działach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach.

 

Ponadto proponujemy następujące kierunki:

- Opiekun medyczny

- Technik masażysta

- Terapeuta zajęciowy

- Florysta

- Technik BHP

-Technik ochrony fizycznej osób i mienia

- Technik usług kosmetycznych

oraz nowość SEKRETARKA MEDYCZNA.

 

Zapraszamy.

 

-