Technik administracji- nowy kierunek w naszej ofercie

2.08.2019

Technik administracji- zapraszamy do naszej 2-letniej  szkoły policealnej

Nauczysz się:

- przygotowywać dokumenty  na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego,

- prowadzić postępowanie administracyjne,

- sporządzać analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych.

 

Pracę znajdziesz w:

-administracji państwowej lub samorządowej,

-jednostkach samorządu terytorialnego,

- działach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach.

 

Zapraszamy- juz dziś przyjmujemy zapisy.