Technik administracji

TECHNIK  ADMINISTRACJI (2 lata)- zajmuje się pracami związanymi    z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej     i przedsiębiorstwach. Odpowiada również za planowanie  i organizowanie konferencji, narad    i zebrań oraz sporządzanie z nich sprawozdań.

 

Nauczysz się:

- przygotowywać dokumenty  na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

- prowadzić postępowanie administracyjne

- sporządzać analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych

 

Pracę znajdziesz w:

-administracji państwowej lub samorządowej

-jednostkach samorządu terytorialnego

- działach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach

 

Kwalifikacja: AU.68.Obsługa klienta w jednostkach administracji