Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020- zapraszamy

6.08.2019

Zapraszamy do naszych Szkół ZDZ, proponujemy kształcenie na poniżej wymienionych kierunkach:

1.Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- 6 semestrów - forma kształcenia zaoczna

 

2. Medyczne Studium Zawodowe:

- Technik masażysta:4 semestry- forma kształcenia  stacjonarna

- Opiekun medyczny: 2 semestry- forma kształcenia zaoczna

- Terapeuta zajęciowy: 4 semestry- forma kształcenia stacjonarna

- KKZ MS.04. w zawodzie opiekun medyczny: 2 semestry- forma kształcenia zaoczna

- PONOWNIE-Technik farmaceutyczny: 5 semestrów- forma kształcenia stacjonarna

 

3. Policealne Studium Zawodowe

- Technik bhp: 3 semestry- forma kształcenia zaoczna

- Florysta: 2 semestry- forma kształcenia zaoczna

- NOWOŚĆ-Technik administracji: 4 semestry- forma kształcenia zaoczna