Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020- zapraszamy

6.08.2019

Zapraszamy do naszych Szkół ZDZ w Suchej Beskidzkiej, proponujemy kształcenie na poniżej wymienionych kierunkach:

Medyczne Studium Zawodowe:

  • Technik masażysta:4 semestry - forma kształcenia  stacjonarna
  • Opiekun medyczny: 2 semestry - forma kształcenia zaoczna
  • Terapeuta zajęciowy: 4 semestry - forma kształcenia stacjonarna
  • Kwalikacyjny Kurs Zawodowy MS.04. w zawodzie opiekun medyczny: 2 semestry- forma kształcenia zaoczna
  • Technik farmaceutyczny: 5 semestrów- forma kształcenia stacjonarna - PONOWNIE

Policealne Studium Zawodowe:

  • Technik bhp: 3 semestry- forma kształcenia zaoczna
  • Florysta: 2 semestry- forma kształcenia zaoczna
  • Technik administracji: 4 semestry- forma kształcenia zaoczna - NOWOŚĆ

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

  • 6 semestrów - forma kształcenia zaoczna

Przeczytaj o nas!