Opiekun medyczny- rekrutacja na luty 2021

15.12.2020

       Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej prowadzi nabór  na kierunek Opiekun Medyczny  na LUTY 2021r.

       Opiekun Medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne  i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej.  

       Wykonując zawód Opiekuna Medycznego będziesz współpracować z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i potrzebującą opieki.

       Pracę znajdziesz w szpitalach- oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (indywidualna opieka), środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

       Można również prowadzić własną działalność gospodarczą.

       Zapraszamy osoby zarówno z wykształceniem średnim jak również z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym.

       Zapraszamy do naszej Szkoły i na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.