Opiekun medyczny- zapisz się do naszej szkoły

20.05.2020

Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej prowadzi nabór na kierunek Opiekun Medyczny na wrzesień 2020r. dla osób które posiadają wyksztacenie średnie, nie wymagamy matury.

Opiekun Medyczny rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze z zakresu usług opieki medycznej.

Wykonując zawód Opiekuna Medycznego będziesz współpracować z pielęgniarkami i lekarzami w zakresie opieki nad osobą chorą i potrzebującą opieki.

Pracę znajdziesz w szpitalach- oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, w domach pacjentów (indywidualna opieka), środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Można również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Zapraszamy również osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe także od września 2020.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej szkoły, gdzie od lat kształcimy skutecznie w zawodzie Opiekun Medyczny czego potwierdzeniem jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.