Opiekun Medyczny – rozpoczynamy od lutego 2021

30.12.2020

Prowadzimy rekrutację na kierunek Opiekuna Medycznego, który zostanie uruchomiony jeszcze w roku szk. 2020/2021  od semestru wiosennego tj od lutego 2021r.

Zapraszamy zarówno do:

- szkoły policealnej ( po szkole średniej)

 - na Kwalifikacyjny  Kurs Zawodowy (po szkole podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej zawodowej)

Kształcenie  prowadzone będzie w formie zaocznej – 2 semestry ( 1 rok)

Kształcenie kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym, który  przeprowadzany jest w szkole. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje się świadectwo z kwalifikacji oraz dyplom zawodowy w zawodzie Opiekuna medycznego.

Jest to ostatnia szansa na zdobycie zawodu w ciągu 1 roku. Od nowego roku szkolnego tj. od 1 września 2021r. nauka na kierunku opiekun medyczny będzie trwała 2 lata ( 4 semestry).

Warto skorzystać z ostatniej takiej szansy i zapisać się do  naszej szkoły.

Podanie do szkoły  na stronie: http://www.szkoly.sucha.zdz.pl/podanie-do-szkoly