NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NADAL TRWA

14.09.2017

REKRUTACJA TRWA- SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszych szkół policealnych.
Proponujemy Państwu kierunki kształcenia:

- technik farmaceutyczny- 2 lata
- technik masażysta- 2 lata
- opiekun medyczny- 1 rok
- technik sterylizacji medycznej- 1 rok
- terapeuta zajęciowy- 2 lata
- opiekunka dziecięca- 2 lata
- opiekun w domu pomocy społecznej- 2 lata
- florysta- 1 rok
- technik ochrony fizycznej osób i mienia- 2 lata
- technik bhp- 1,5 roku
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych- 3 lata (dla osób od klasy drugiej 2 lata)

oraz KKZ tj.Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w tym KKZ w zawodzie opiekun medyczny- 10 miesięcy
dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

Zapraszamy.