Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- wrzesień 2019

5.08.2019

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych- przyjmujemy po gimnazjum,szkole podstawowej, zasadniczej szkole zawodowej- ukończenie nauki daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i otwiera drogę na studia wyższe bądź do szkoły policealnej. Ucząc się w Liceum możesz jednocześnie zacząć kształcenie na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych, które dają wiele możliwości na rynku pracy.
Nauka trwa 3 lata, tj. 6 semestrów lub 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zapraszamy.