Dodatkowe kwalifikacje dla Uczniów.

13.04.2021

Nasza szkoła zorganizowała kurs dla Słuchaczy z kierunku Technika Masażysty o tajemniczej nazwie Kinesiology Taping.

Co to jest Kinesilogy Taping?
To metoda oklejania specjalnymi plastrami, których parametry, jak grubość, ciężar właściwy i rozciągliwość o 130-140%, są zbliżone do parametrów ludzkiej skóry. Technika ta pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra.

Po ukończeniu kursu Słuchacze nabyli umiejętności praktyczne
z zakresu prawidłowej aplikacji taśm oraz doboru odpowiednich materiałów oraz metod do jednostek chorobowych.

Jesteśmy bardzo dumni z Naszych słuchaczy, z ich ciągłej chęci podnoszenia kwalifikacji.

Medyczne Studium Zawodowe Sucha Beskidzka
Rynek 16,
34-200 Sucha Beskidzka
Tel. 33 874 43 81, kom: 697 818 718
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www.szkoly.sucha.zdz.pl