Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej

- Technik ochrony fizycznej osób i mienia

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (2 lata) może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych.

Nauczysz się:

- konwojowania

- samoobrony i technik interwencyjnych

- BHP z elementami pierwszej pomocy

- zabezpieczania imprez masowych

- sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną

 

Będziesz mógł podjąć pracę w:

-agencjach ochrony

- urzędach administracji publicznej

- instytucjach państwowych, gdzie niezbędna jest ochrona obiektu typu: banki, szpitale,ZUS-y

Kwalifikacja zawodowa: Z.3.Ochrona osób i mienia

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodowe. Po zdanym egzaminie słuchacz uzyskuje kwalifikacje zawodowe potwierdzone państwowym dyplomem.

Zapisz się