- Technik farmaceutyczny

Uwaga !!! W roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony ostatni nabór w szkołach policealnych na kierunek technik farmaceutyczny. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało wygaszanie kształcenia w tym zawodzie - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140). Zapraszamy już teraz do naszej szkoły, gdyż jest to ostatnia szansa na zdobycie uprawnień w zawodzie technika farmaceutycznego !!!

TECHNIK FARMACEUTYCZNY (2 lata) - to odpowiedzialny zawód, który może wykonywać osoba posiadająca gruntowną wiedzę i umiejętności. Dokładność, odpowiedzialność – to tylko niektóre cechy, które winny cechować przyszłego pracownika w zawodzie farmaceuty.

Nauczysz się:
- przyrządzania wszystkich form leków recepturowych, niezawierających w swoim składzie trucizn i środków odurzających,
- przygotowywania do sprzedaży leków gotowych (porcjowania, etykietowania);
- wydawania wybranych produktów leczniczych i wyrobów medycznych pacjentom;
- współuczestniczenia w prowadzeniu analiz w laboratorium oraz kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego, zamawiania produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz ewidencjonowania sprzętu aptecznego,
- użytkowania urządzeń i wyposażenia placówek farmaceutycznych,
- gospodarowania środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.Będziesz mógł podjąć pracę w:
- aptekach (ogólnodostępne, zakładowe, szpitalne), punktach aptecznych,
- sklepach zielarsko-medycznych, drogeryjnych i ze sprzętem medycznym,
- hurtowniach farmaceutycznych,
- zakładach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, zielarskiego,
- laboratoriach przemysłu farmaceutycznego, chemicznego, zielarskiego,
- stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
- laboratoriach naukowo-badawczych i toksykologicznych.

Kwalifikacja zawodowa: Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

 Zapisz się