- Opiekun w domu pomocy społecznej

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ (2 lata) to osoba, która stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Organizuje podopiecznym czas wolny.

Nauczysz się:
-rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
-pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
-pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
-aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej
-zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
-zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
-wykonywać zabiegi higieniczne
-współdziałać z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym
-asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
-użytkować urządzenia, przybory oraz narzędzia do wykonywania zabiegów higienicznych
-konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
-popularyzowania zachowań prozdrowotnych

Będziesz mógł podjąć pracę w:
-hospicjum dla dzieci i dorosłych
-domu pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
-ośrodkach wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
-oddziałach rehabilitacji w szpitalu

-prowadzić własną działalność

Kwalifikacja zawodowa: Z.6. Świdczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej.

Zapisz się